Musicando no Nadal

28 de decembro / 4 de xaneiro
Normalización Lingüística do Concello da Coruña. Programa Apego.
date_range

REQUISITOS POLA SITUACIÓN SANITARIA:

  • Non poderán acceder ao evento aquelas persoas con síntomas compatibles coa COVID-19, aquelas diagnosticadas coa enfermidade e que non finalizasen o período de illamento ou as persoas que estean en período de corentena domiciliaria por teren contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
  • Manterase correctamente posta a máscara dende que se entra no centro ata que se sae. É obrigatoria dende os 6 anos.
  • Aplicarase solución hidroalcohólica nas mans ao entrar e ao saír do recinto.
  • Seguiranse as instrucións do persoal organizador.
arrow_downward 2 eventos

Mamá Cabra

Estación Nadal

Martes, 28 de Decembro de 2021
Palco da Música dos xardíns de Méndez Núñez 17.00 e 18.30 h
A Coruña
Evento finalizado

Pakolas e Laura Romero

Cores, contos e Rock´n´roll con Ramona Órbita

Martes, 04 de Xaneiro de 2022
Palco da Música dos xardíns de Méndez Núñez
A Coruña
Evento finalizado